TRAVEL & TEACH ENGLISH IN KHON KAEN

TESOL Khon Kaen

Thailand - Level 1: Exercise Normal Precautions
Exercise normal precautions in Thailand. Some areas have increased risk. Read the entire Travel Advisory.

Khon Kaen is one of the four major cities of Isan, Thailand, also known as the "big four of Isan."

EXPLORE TESOL COURSES TO TEACH IN KHON KAEN

JOBS IN KHON KAEN

 • ช่างเทคนิค รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(เมืองขอนแก่น) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : ต้องการ สาขาอาชีพหลัก : ช่าง/ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค สาขาอาชีพรอง : ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิคอื่นๆ รูปแบบงาน : งานประจำ ระดับต...
 • Publ.Date: Wed, 29 Nov 2023 07:54:29 GMT
 • Company: อัลตร้าคอฟฟี่ จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • พนักงานส่งสินค้า รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(เมืองขอนแก่น) สาขาอาชีพหลัก : คนขับรถ สาขาอาชีพรอง : คนขับรถส่งสินค้า รูปแบบงาน : งานประจำ ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง ...
 • Publ.Date: Wed, 29 Nov 2023 06:08:07 GMT
 • Company: อัลตร้าคอฟฟี่ จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • เจ้าหน้าที่นำเสนอแอพพลิเคชั่น รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(กระนวน,เขาสวนกวาง,ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด,บ้านไผ่,เมืองขอนแก่น) สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/PR สาขาอาชีพรอง : การตลาดทั่วไป รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง ระดับตำแหน่งงาน ...
 • Publ.Date: Tue, 28 Nov 2023 06:37:52 GMT
 • Company: วี ซัคเซส จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • - ออกแบบกราฟฟิก รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก มีเดียต่างๆ สื่องานการตลาด สำหรับ Socail Medial ทุกแพลตฟอร์ม - ลักษณะงาน Art Work เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ - สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Adobe Photoshop, Illustrator - มีความสามารถตัดต่อ Adobe Pr...
 • Publ.Date: Tue, 28 Nov 2023 04:01:16 GMT
 • Company: บริษัท โทบี้ (ไทยเเลนด์) จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • Account Executive Mobile application รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(เมืองขอนแก่น,บ้านไผ่,เวียงเก่า,ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ : ตามโอกาสและความเหมาะสม สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/PR สาขาอ...
 • Publ.Date: Tue, 28 Nov 2023 03:39:13 GMT
 • Company: วี ซัคเซส จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • เวลาทำงานอื่น : - วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ส่วนวันเสาร์จะเป็นหยุดเสาร์เว้นเสาร์ และหยุดทุกวันอาทิตย์ และจะมีวันหยุดประจำปี 13 วัน - เวลาทำงานยืดหยุ่น เข้าช่วงเวลา 08.00-09.30 น. นับ 8 ชั่วโมง ไม่รวมพัก 12.00-13.00 น. และ ออกช่วงเวลา 17.00-18.3...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 08:40:41 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • 3.จัดทำคู่มือการทำงาน (Manual) ทั้งในส่วนของ User และ Technical documentation manuals 4.ติดตั้งระบบในการใช้งานและจัดสอน(Training)การใช้งานให้กับUsers ทั้งในส่วนที่มีการแก้ไขระบบงานเดิม และระบบงานใหม่ให้สำเร็จตรงความต้องการใช้งานของ Users ...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 08:25:28 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • จังหวัด ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น) อัตราค่าจ้าง ตามตกลง รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time) อัตรา 1 อัตรา รายละเอียดงาน -ควบคุมดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ -ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า -ควบคุมงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบงานสาขาของธนาคาร กรุงไทย ในเขตขอนแก่น...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 07:42:10 GMT
 • Company: เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • -ตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภท รับเข้าและเบิกออก -จัดทำบันทึกข้อมูลการรับเข้าจ่ายออกของสินค้าอย่างเป็นระบบ -ดูแลความสะอาดพื้นที่คลังและสินค้า -สรุปผลการดำเนินงานกับทางผู้บัง...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 07:36:58 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร,เขตดินแดง,เขตบางซื่อ,เขตลาดพร้าว) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างซ่อมบำรุง เครื่องกล และไฟฟ้า...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 07:23:46 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจด้านบริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งขายปลีกและขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกราย และผู้ให้บริการเครือข่ายทุกระบบ โดยบริษัทฯมีสาขามากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ เพื่...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 07:17:31 GMT
 • Company: ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • - ดำเนินการติดต่อ และร่วมงานกับผู้รับเหมา ติดตั้งอุปกรณ์ในคลังสินค้าอัตโนมัติ - แจ้งรายงานความคืบหน้าของโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ประสบการณ์(ปี) : 1 - 10 อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบ...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 03:49:30 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • 1.สร้างและดูแลยอดขายงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 2.สร้างยอดขายในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ลูกค้าในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเชิงรุก (PREDICTIVE MAINTENANC...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 03:20:19 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • 1.ติดตั้งโปรแกรมสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยตรวจสอบงานโปรแกรมที่ Programmer ได้พัฒนาออกมาว่าได้ตรงตามมาตรฐานและตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่กรณีที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.รวบรวมข้อมูลตามความต้องการด้านสารสนเทศของหน่วย...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 03:15:35 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • เวลาทำงานอื่น : - วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ - เวลาทำงานยืดหยุ่น เข้าช่วงเวลา 08.00-09.30 น. นับ 8 ชั่วโมง ไม่รวมพัก 12.00-13.00 น. ออกช่วงเวลา 17.00-18.30 น. ตัวอย่างเช่น เข้างาน 08.48 น. ออกงาน 17.48 น หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 03:08:26 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • 1.พัฒนาระบบ New Application หรือ Software ใหม่ๆ 2.ทดสอบระบบ New Application หรือ New System ต่างๆ 3.จัดทำคู่มือการทำงาน (Manual) ทั้งในส่วนของ User และ Technical documentation manuals 4.ติดตั้งระบบในการใช้งานและจัดสอน(Training)การใช้งานให้ก...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 02:37:17 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • 1.เก็บความต้องการของลูกค้า และศึกษาความต้องการในแต่ละโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงส่งมอบ และร่วมทำเอกสารความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบ 2.ศึกษาระบบงานของโครงการ ทั้งทางด้านการใช้งานและทางด้านเทคนิค เพื่อจัดทำเอกสารทดสอบระบบ 3.ติดตั้งระบบ ...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 02:17:24 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW) (บริษัทในเครือ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เราสามารถช่วยเหลือในการสร้างและออกแบบระบบโลจิส...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 01:26:49 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • - วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้าน IT Infrastructure และ IT Services และศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ มา พัฒนาและปรับใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม - ติดตั้ง Config บำรุงรักษา และตรวจสอบระบบ Server, Hyper Converged Infrastructure, Backup ...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 01:04:20 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen
 • - ประสานงานในการให้ความต้องการ เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสายผลิตอวน ให้ฝ่าย IT - ติดตามการติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ USER ให้เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ USER ที่มีปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมต่าง...
 • Publ.Date: Sun, 26 Nov 2023 00:57:05 GMT
 • Company: ขอนแก่นแหอวน จำกัด
 • Location: Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

BECOME TESOL CERTIFIED TO TEACH IN KHON KAEN

Fill out my online form.

APPLY TO ENGLISH LANGUAGE SCHOOLS IN KHON KAEN

U.S. EMBASSY

TESOL JOBS WORLDWIDE